Categorieën
Fact Check

Help de 2e Golf!

Het RIVM is recent begonnen de gegevens van het NICE te rapporteren voor ziekenhuis opnamen en IC opnamen. Als gevolg zijn de cijfers nu drastisch omhoog gegaan en lijkt de 2e golf opeens echt te zijn.

We kijken nu tegen zo’n 300 nieuwe ziekenhuis opnames per dag aan waar het RIVM op basis van GGD getallen voorheen zo’n 65 per dag rapporteerde voor dezelfde week.

Er is echter een belangrijk verschil tussen de GGD cijfers en die van het NICE. De GGD rapporteert een corona geval als iemand zo ziek is (met Corona) dat hij naar het ziekenhuis moet.

Het NICE rapporteert iedereen die in het ziekenhuis wordt opgenomen (met welke diagnose dan ook) en vervolgens positief test met PCR. Klinische klachten worden daarbij niet meegenomen. (bron: FAQ)

Categorieën
Algemeen

Blessing in disguise

Associated Press: Het hoofd van noodsituaties bij de Wereldgezondheidsorganisatie Dr. Michael Ryan, verklaarde op maandag 5 oktober dat de “beste schattingen” van de WHO nu aangeven dat mogelijk 1 op de 10 mensen wereldwijd is geïnfecteerd door het coronavirus. Hij waarschuwde voor een moeilijke periode in het verschiet.

Hoewel dit nu als slecht nieuws naar buiten gebracht wordt, is het in wezen fantastisch nieuws! Het betekent namelijk dat er op een besmette 10% van de wereldbevolking (782 miljoen mensen dus) slechts 1.04 miljoen sterfgevallen zijn geweest (Johns Hopkins). Daarmee geeft de WHO indirect aan dat de Infection Fatality Rate nu op 0.13% staat wat gewoon gelijk is aan de griep.

Categorieën
Fact Check

Werkt een Mondkapje?

Het recente “dringende advies” om in openbare ruimten mondkapjes te dragen heeft de discussie over de effectiviteit en legitimiteit van deze maatregel weer in alle hevigheid doen oplaaien.

Hoewel een verplichting tot het dragen van een mondkapje geen wettige basis heeft, worden we wel geconfronteerd met huisregels in het OV en winkels die dit langs een achterdeur toch van ons eisen.

Een legitieme vraag is dus wat nu het effect is van mondkapjes, want als ze de verspreiding van corona effectief tegen gaan is er eigenlijk niet veel tegen in te brengen.

Categorieën
Regelgeving

Kan een mondkapje verplicht worden?

Het recente “dringende advies” om in openbare ruimten mondkapjes te dragen heeft de discussie over de effectiviteit en legitimiteit van deze maatregel weer in alle hevigheid doen oplaaien.

De effectiviteit is een onderwerp op zich, maar over de legitimiteit kunnen we kort zijn:

Artikel 11 van de grondwet staat niet toe dat de overheid het dragen van een mondkapje verplicht stelt. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

We weten inmiddels dat het dragen van mondkapjes schadelijk kan zijn met soms dramatische consequenties. In Duitsland zijn er al kinderen aan overleden (bewezen door autopsie). Dit is dan ook de achterliggende reden dat de verplichting langs een achterdeur als een “dringend advies” wordt ingevoerd.

Categorieën
Statistiek

Covid-19 in perspectief

Als er over Covid-19 gesproken wordt krijg je de indruk dat dit de meest vreselijke pandemie is die we ooit gezien hebben en dat je daarom niet zou mogen twijfelen aan de noodzaak van drastische maatregelen om onze totale ondergang te voorkomen.

Als er echter al aantallen doden vergeleken worden, is dat meestal op absolute basis (gewoon het aantal). Om een eerlijke vergelijking te maken moet je echter rekening houden met de groei van de wereldbevolking en dus het aantal doden per miljoen wereldburgers bekijken. Laten we dat eens doen:

Categorieën
Fact Check

PCR en de 2e golf

Stelling:

Het toenemend aantal positieve PCR testen betekent dat corona weer de kop opsteekt. We hebben daarom aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat de IC’s weer volstromen.

De feiten:

Zoals in een eerdere post aangetoond kan een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon een besmetting met corona NIET aantonen. Bij een symptomatische persoon is het slechts een aanvullende aanwijzing op een klinische diagnose.

Daarnaast: als we naar de volgende grafiek van het RIVM kijken, komt het SARS-Cov-2 virus sinds week 23 in het geheel niet meer voor bij acuut zieke patiënten die zich bij de 1e lijn gemeld hebben (bij deze patiënten is het virustype met aanvullende tests bepaald):

Categorieën
Fact Check

PCR en ‘Besmetting’

Stelling:

Een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon (zonder klachten) toont besmetting met corona aan

De feiten:

De PCR testen zijn niet in staat onderscheid te maken tussen personen die het intacte virus bij zich dragen en personen die Covid-19 al dan niet met (lichte) symptomen gehad hebben. In dat laatste geval heeft de ziekte zich überhaupt nooit kunnen ontwikkelen of is de ziekte al door het immuun systeem bedwongen.

Het enige dat een PCR test kan aantonen is de aanwezigheid in een ‘swab-sample’ van een stukje RNA waarvan de sequentie specifiek aan het corona virus wordt toegeschreven. De specificiteit van de test is overigens nooit bewezen.

Categorieën
Fact Check

Effect van de Lockdown

Stelling:

De ‘intelligente lockdown’ maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we het virus onder controle hebben gekregen.

De feiten:

De ‘intelligente lockdown’ ging pas op 23 maart in. Volgens onderstaande officiële grafiek van het RIVM (Bron: brief van de Minister van VWS, kenmerk 1690596-205365-PG) is op dat moment het reproductiegetal al gedaald tot een waarde van 0.8.

Figuur 1: het reproductiegetal
Categorieën
Statistiek

Overlijdensrisico

Door alle nieuws over corona krijg je het gevoel dat er een killer virus rond gaat. Het risico om eraan te overlijden lijkt daardoor heel groot. Maar is dat ook echt zo?

Onze overheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houden al sinds jaar en dag bij waar mensen zoal aan overlijden. Voor personen tussen de 15 en 65 jaar blijkt uit die cijfers dat griep of longontsteking (vaak als gevolg van griep) in de top 10 helemaal niet voorkomt! Bij personen boven de 65 zien we griep als doodsoorzaak ook niet in de top 10, maar longontsteking nog wel. Maar die staat dan wel bijna onderaan op plaats 9.