Categorieën
Regelgeving

Kan een mondkapje verplicht worden?

Het recente “dringende advies” om in openbare ruimten mondkapjes te dragen heeft de discussie over de effectiviteit en legitimiteit van deze maatregel weer in alle hevigheid doen oplaaien.

De effectiviteit is een onderwerp op zich, maar over de legitimiteit kunnen we kort zijn:

Artikel 11 van de grondwet staat niet toe dat de overheid het dragen van een mondkapje verplicht stelt. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

We weten inmiddels dat het dragen van mondkapjes schadelijk kan zijn met soms dramatische consequenties. In Duitsland zijn er al kinderen aan overleden (bewezen door autopsie). Dit is dan ook de achterliggende reden dat de verplichting langs een achterdeur als een “dringend advies” wordt ingevoerd.