Categorieën
Regelgeving

Vaccinatiedrang

Recent wordt in de Main Stream Media steeds vaker een platform geboden aan personen die het concept van vaccinatiedrang proberen te legitimeren in relatie met de corona vaccins. Voor vaccinatie tegen kinderziekten speelt deze discussie al wat langer en het gevaar bestaat dat argumenten uit deze separate discussie misbruikt gaan worden om het idee te verspreiden dat drang (of zelfs dwang) bij corona vaccinatie met onze grondrechten te verenigen is.

Op 8 April 2021 deed de Grote Kamer van het Europese Hof uitspraak in ‘Vavricka and others versus The Czech Republic’ over vaccinatiedrang bij kinderen. In deze uitspraak kwamen de rechters tot de rechtsopvatting dat overheden een ruime mate van beoordelingsvrijheid zouden hebben om een meer dwingend vaccinatiebeleid te kiezen en dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zo’n beleid niet in de weg zou staan.

Zonder verder naar de details en bijzonderheden van de rechtsvraag te kijken lijkt deze uitspraak een vrijbrief voor onze overheid om tot vaccinatiedrang voor corona te besluiten. Er zijn echter fundamentele verschillen tussen vaccinaties tegen kinderziekten en die tegen corona. Die verschillen zouden tot een compleet andere uitkomst leiden bij een soortgelijke rechtszaak over de corona vaccinatie.

Categorieën
Regelgeving

Kan een mondkapje verplicht worden?

Het recente “dringende advies” om in openbare ruimten mondkapjes te dragen heeft de discussie over de effectiviteit en legitimiteit van deze maatregel weer in alle hevigheid doen oplaaien.

De effectiviteit is een onderwerp op zich, maar over de legitimiteit kunnen we kort zijn:

Artikel 11 van de grondwet staat niet toe dat de overheid het dragen van een mondkapje verplicht stelt. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

We weten inmiddels dat het dragen van mondkapjes schadelijk kan zijn met soms dramatische consequenties. In Duitsland zijn er al kinderen aan overleden (bewezen door autopsie). Dit is dan ook de achterliggende reden dat de verplichting langs een achterdeur als een “dringend advies” wordt ingevoerd.