Categorieën
Fact Check

Vaccin – bijwerkingen onder de loep

De Claim

Over bijwerkingen van de coronavaccins meldt het Ministerie van VWS:

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. De meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie. Deze gaan bijna altijd vanzelf over.

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts.

Als voorbeelden van bijwerkingen worden genoemd:

Roodheid, pijn en/of zwelling op de prikplek, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen of verhoging.

Niet echt zaken om je zorgen over te maken en volgens het Ministerie mag een vaccin bij twijfel over de veiligheid ook niet worden toegelaten in Nederland.

Discussie

Je zou natuurlijk kunnen blindvaren op de geruststellende woorden van het Ministerie, maar het zou ook wel prettig zijn als er gewoon cijfers zijn die aantonen dat het goed zit. Echter, hoe het nu werkelijk gesteld is met de veiligheid van de coronavaccins, daar is nog niet zo eenvoudig achter te komen.

Categorieën
Fact Check

Vaccin-effectiviteit onder de loep

Claim

De campagnes van de overheid benadrukken dat Corona vaccinaties zeer effectief zouden zijn om jezelf, je familie, je collega’s en de kwetsbare ouderen te beschermen tegen de effecten van Covid-19.

Beschouwing

Als je bescherming zou willen bieden tegen een gevaarlijke ziekte waarvoor weinig of geen effectieve behandelmethoden beschikbaar zijn, zou je kunnen overwegen om heel snel een vaccin te ontwikkelen en dit half getest aan de bevolking aan te bieden. Je neemt dan een risico op bijwerkingen maar het middel zou minder erg kunnen zijn dan de kwaal. Dit heet “Emergency Use Authorisation” en in het artikel Vaccin-goedkeuring onder de loep hebben we het erover gehad dat dit nu precies de situatie is met betrekking tot de huidige vaccins.
Bij een “Emergency Use Authorisation” wil je dan natuurlijk wel weten of het vaccin ook werkelijk effectief genoeg is om het risico voor lief te nemen. Als een vaccin voor 10% het risico op de ziekte verkleint, zul je het risico op onbekende bijwerkingen waarschijnlijk niet nemen, maar bij 90% of hoger mogelijk wel. Het complete verhaal is eigenlijk nog wat ingewikkelder maar daar komen we verder in dit artikel op.

Nu zijn er uiteraard onderzoeken uitgevoerd door de fabrikanten, maar om daaruit echt iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van Corona vaccins moeten we wel eerst kijken naar de protocollen die gevolgd zijn om die effectiviteit te meten. Als je iets wilt meten moet je namelijk vooraf een hoop aandacht besteden aan de manier waarop je je experiment opzet zodat datgene wat je wilt meten ook goed meetbaar is.

Categorieën
Fact Check

Vaccin-goedkeuring onder de loep

Claim:

De overheid beweert in zijn campagnes dat de COVID-19 vaccins zijn goedgekeurd na uitgebreid onderzoek naar hun veiligheid.

Beschouwing

De procedure voor een zogenaamde “marketing authorization” door de EMA (het Europees Medicijn Agentschap) heeft uitgebreide procedures die een geneesmiddel moet doorlopen om een zogenaamde “marketing authorization” te verkrijgen. Ook de Amerikaanse FDA heeft soortgelijke regels.

Voor geen van de vaccins is echter op dit moment voldaan aan de beoordelingseisen voor toelating als geregistreerd geneesmiddel met een “marketing authorization”. Uitsluitend voorlopige onderzoeken zijn op dit moment afgerond en hoewel deze onderzoeken niet hebben bewezen dat de middelen onveilig zijn, is er zeker ook geen bewijs dat deze middelen (zeker op de langere termijn) wel veilig zullen zijn.

De claim dat de vaccins zijn goedgekeurd is dus misleidend omdat de huidige status van deze middelen is dat ze alleen zijn toegelaten voor ‘Emergency Use’, voor gebruik in noodgevallen dus! De fase 3 testen lopen namelijk nog door tot 2023.

NB: voor zwangere- of borst voedende vrouwen en kinderen onder de 16 zijn zelfs de fase 2 testen nog niet afgerond!

Deze informatie is overigens gewoon openbaar te vinden bij de fabrikanten van de vaccins zelf:

Categorieën
Fact Check

Besmetting beteugelen

Als reden voor steeds verdergaande maatregelen wordt steevast aangevoerd dat deze nodig zijn om de verspreiding van het virus in te dammen en de besmettingen te beteugelen. Je zou dus verwachten dat er wel een statistisch verband moet zijn tussen de zwaarte van genomen maatregelen, en de groei van het aantal besmettingen in een land.

Een vergelijking van de zwaarte van de maatregelen tussen landen kan gemaakt worden aan de hand van de ‘Covid Stringency Index’, een getal tussen 0 en 100 dat aangeeft hoe streng de maatregelen geweest zijn. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat maatregelen (als ze effectief zijn) binnen een week of twee de groei of krimp van het aantal gevallen moeten gaan veranderen. Als je dus de strengheid van de maatregelen uitdrukt in een getal, en dat getal vervolgens afzet tegen de groei of krimp van het aantal gevallen over een periode van twee weken, dan zou je een verband verwachten.

Categorieën
Algemeen

Een experimenteel vaccin

In de 1e week van 2021 zal begonnen worden met het toedienen het vaccin van Pfizer, terwijl ook de vaccins van Moderna en Astra Zeneca binnenkort beschikbaar gaan komen. De berichtgeving door regering en media verspreidt de notie dat deze vaccins op veiligheid getest zijn en zonder risico gebruikt kunnen worden om de levensgevaarlijke corona pandemie het hoofd te bieden.

Dat de werkelijkheid iets anders ligt bewijst een ‘policy brief’ van de WHO van 18 december jongstleden:

Emergency use designation of COVID-19 candidate vaccines: ethical considerations for current and future COVID-19 placebo-controlled vaccine trials and trial unblinding

Categorieën
Algemeen

‘Dor hout’

Deze week lazen we in het AD : Lee Towers kan er met zijn pet niet bij wat Marianne Zwagerman tijdens deze coronacrisis heeft gezegd over de oudere medemens, door haar ‘dor hout’ genoemd.

En Lee is niet de enige die zich groen en geel ergert aan de term ‘dor hout’, Ook Saskia Noort haalt in een interview keihard uit naar Marianne Zwagerman vanwege haar ‘dor hout’-opmerking.

Toegegeven, zonder enige nuancering zou de indruk kunnen ontstaan dat de complete leeftijdsgroep boven de pakweg 65 jaar met deze term bij het grofvuil wordt gezet om door magere Hein naar believen op een van zijn rondes te worden opgehaald. Het zal je maar gezegd worden…

Categorieën
Fact Check

Niet zomaar een Griepje?

Een belangrijk punt van strijd in deze periode is de uitspraak dat Covid-19 niet ‘zomaar een griepje’ is.

Tegenstanders van de maatregelen schermen dan meteen met de IFR die inmiddels bewezen in dezelfde orde ligt als van de normale griep. Het artikel ‘Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data‘ van John P A Ioannidis op de website van de WHO geeft daar toch wel een niet te weerleggen oordeel over.

Wat dan nog overblijft is het debat over de gevolgen van een Covid-19 besmetting als je er ziek van wordt, maar niet aan dood gaat. En ook dat Covid-19 heel specifieke klachten geeft die je bij de griep niet zou zien.

Categorieën
Algemeen

Oversterfte in 2020

Het CBS houdt statistieken bij van het aantal sterfgevallen per jaar in verschillende leeftijdscategorieën. De totale sterfte wordt beïnvloed door de grootte van de bevolking in Nederland, de gezondheid van die bevolking en haar leeftijdsopbouw.

We kennen allemaal de verhalen over de vergrijzing, en die is een belangrijke factor voor de toename in sterftecijfers over de afgelopen jaren. Ook de bevolkingsgroei draagt in belangrijke mate bij aan de groei van het sterftecijfer. De onderstaande grafiek laat het verloop van de sterftecijfers over de afgelopen 10 jaar zien.

Categorieën
Fact Check

De Intensive Care is vol?

Min of meer gelijktijdig met de berichten over het beschikbaar komen van de vaccins tegen Corona, duiken in de media berichten op dat de Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen overvol zijn. Er zouden zelfs patiënten overgeplaatst moeten worden naar Duitsland, en zelfs IC bedden voor kinderen zouden moeten opgeofferd om volwassenen met Covid-19 te kunnen verplegen op de IC.

Het verhaal van de bedden op de kinder-IC hebben we zelfs tijdens de 1e golf niet gehoord. Het moet dus wel heel erg hard gaan met de ziekenhuis opnamen denk je dan, dus raadplegen we het RIVM:

Categorieën
Algemeen Statistiek

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2020

Op 27 november heeft het RIVM gesteld dat de gevolgen van Covid-19 wel 5x erger zouden zijn dan die van de jaarlijkse griepgolven.
(Dit staat in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van 2020). Het RIVM onderbouwt dit door de verloren levensjaren te berekenen voor de 1e golf (58.300) en die te vergelijken met een gemiddelde voor de griep (12.000).

Deze vergelijking is gewaagd en in dit artikel zullen we met een aantal eenvoudige berekeningen aantonen dat het aantal van 58.300 levensjaren veel te hoog is ingeschat.