Categorieën
Fact Check

Vaccin-goedkeuring onder de loep

Claim:

De overheid beweert in zijn campagnes dat de COVID-19 vaccins zijn goedgekeurd na uitgebreid onderzoek naar hun veiligheid.

Beschouwing

De procedure voor een zogenaamde “marketing authorization” door de EMA (het Europees Medicijn Agentschap) heeft uitgebreide procedures die een geneesmiddel moet doorlopen om een zogenaamde “marketing authorization” te verkrijgen. Ook de Amerikaanse FDA heeft soortgelijke regels.

Voor geen van de vaccins is echter op dit moment voldaan aan de beoordelingseisen voor toelating als geregistreerd geneesmiddel met een “marketing authorization”. Uitsluitend voorlopige onderzoeken zijn op dit moment afgerond en hoewel deze onderzoeken niet hebben bewezen dat de middelen onveilig zijn, is er zeker ook geen bewijs dat deze middelen (zeker op de langere termijn) wel veilig zullen zijn.

De claim dat de vaccins zijn goedgekeurd is dus misleidend omdat de huidige status van deze middelen is dat ze alleen zijn toegelaten voor ‘Emergency Use’, voor gebruik in noodgevallen dus! De fase 3 testen lopen namelijk nog door tot 2023.

NB: voor zwangere- of borst voedende vrouwen en kinderen onder de 16 zijn zelfs de fase 2 testen nog niet afgerond!

Deze informatie is overigens gewoon openbaar te vinden bij de fabrikanten van de vaccins zelf:

The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for use in individuals 16 years of age and older. The emergency use of this product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner.

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_vaccine

Pfizer-BioNtech

On December 18, 2020, the U.S. Food and Drug Administration issued an emergency use authorization (EUA) for the second vaccine for the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine

Moderna

Press Release 30 December 2020: AstraZeneca’s COVID-19 vaccine has been approved for emergency supply in the UK, with the first doses being released today so that vaccinations may begin early in the New Year.

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/astrazenecas-covid-19-vaccine-authorised-in-uk.html

AstraZeneca

Ook de WHO heeft deze situatie beschreven in een ‘Policy Brief’ van 18 december 2020. Hierover kun je lezen in deze post op allfactsmatter.nl.

Gebaseerd op de huidige status van de vaccins (Emergency Use Authorisation, dan wel Emergency Use Designation) is het zo dat iedereen die zo’n vaccin ontvangt meedoet in de ‘fase 3 test’, met nog onbekende risico’s (zeker op de lange termijn)!

Nu kan het zijn dat iemand hiertoe bereid is, maar daarvoor is wel ‘informed consent’ nodig ofwel ‘geïnformeerde toestemming’ en daar ontbreekt het nu aan. De vaccins worden aangeprezen als goedgekeurd, werkzaam en bewezen veilig, terwijl er niemand op wordt gewezen dat hij of zij meedoet in een test van het vaccin op de gehele bevolking.

Door dit niet te melden breekt de regering de code van Neurenberg die na WO-II werd opgesteld op haar belangrijkste artikel:

De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en voldoende kennis en begrip moet hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd wordt; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of aan de uitvoering deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

Code van Neurenberg, artikel 1

Ook op andere punten schendt toediening van de vaccins zondermeer de inhoud van deze code:

Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.

Code van Neurenberg, artikel 5

Er zijn momenteel al voldoende aanwijzingen dat overlijden of een handicap het gevolg kan zijn van deze vaccinaties. Niettemin wordt de vaccinatie opgedrongen aan hele bevolkingsgroepen zonder hiervoor ook maar te waarschuwen.

Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.

Code van Neurenberg, artikel 6

Er is momenteel al heel veel bewijs dat Corona niet tot grotere sterfte heeft geleid, (zie deze post) terwijl maatregelen weinig tot geen effect hadden (zie deze post). Daarnaast is het gebruik van bewezen effectieve geneesmiddelen tegen Covid-19 (HCQ, Ivermectine) tot nu toe op grote schaal tegengewerkt.

Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.

Code van Neurenberg, artikel 9

Op het moment dat het vaccin is toegediend en dit niet omkeerbare vaccinatieschade tot gevolg heeft, is het niet meer mogelijk deze toestand te beëindigen. In het geval van toediening van medicijnen kan er gestopt worden met toedienen zodra er iets wijst op problemen. In het geval van deze vaccinaties is er geen weg terug.

Conclusie

De bewering dat de vaccins tegen Covid-19 zijn goedgekeurd is ronduit onwaar omdat niet wordt verteld dat dit alleen voor gebruik in noodgevallen is. Ook wordt verzwegen dat de fase 3 testen nu op de complete bevolking worden voortgezet zonder ‘geïnformeerde toestemming’ van personen die de vaccins ontvangen.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of het risico dat besmetting met Sars-Cov-2 met zich meedraagt eigenlijk wel groter is dan de risico’s van vaccinatie. We moeten daarbij aanmerking nemen dat er maar 2% van de bevolking een risico loopt door eventuele besmetting. Aan de andere kant lijkt het de bedoeling van de overheid om 98% van de bevolking een risico te laten lopen door deel te nemen aan het testen van de vaccins.

Het uitrollen van deze vaccins op de gehele bevolking staat dus op zeer gespannen voet met de code van Neurenberg.

De keuze voor een vaccin moet daarom volledig vrijwillig en goed geïnformeerd zijn. Deze keuze (hoe die ook uitvalt), mag geen énkel maatschappelijk gevolg hebben voor de persoon in kwestie.