Categorieën
Fact Check

Vaccin – bijwerkingen onder de loep

De Claim

Over bijwerkingen van de coronavaccins meldt het Ministerie van VWS:

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. De meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie. Deze gaan bijna altijd vanzelf over.

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts.

Als voorbeelden van bijwerkingen worden genoemd:

Roodheid, pijn en/of zwelling op de prikplek, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen of verhoging.

Niet echt zaken om je zorgen over te maken en volgens het Ministerie mag een vaccin bij twijfel over de veiligheid ook niet worden toegelaten in Nederland.

Discussie

Je zou natuurlijk kunnen blindvaren op de geruststellende woorden van het Ministerie, maar het zou ook wel prettig zijn als er gewoon cijfers zijn die aantonen dat het goed zit. Echter, hoe het nu werkelijk gesteld is met de veiligheid van de coronavaccins, daar is nog niet zo eenvoudig achter te komen.

In Nederland worden de bijwerkingen die gemeld worden, bijgehouden door het Lareb. Echter, meer dan wat rapportjes over reeds bestaande vaccins over de voorgaande jaren kom je daar niet. Recente statistieken over het corona vaccin zal je er tevergeefs zoeken.

In de Verenigde Staten is het dan beter geregeld. Daar kun je de zogenaamde VAERS database raadplegen wat staat voor: Vaccine Adverse Event Reporting System. Hier worden alle gerapporteerde bijwerkingen van diverse vaccins bijgehouden. In principe wereldwijd, maar de gegevens voor de VS zijn het meest betrouwbaar.

Omdat een gemelde bijwerking niet noodzakelijk een oorzakelijk verband heeft met een eerder toegediend vaccin, is het wat lastig om te beoordelen of het aantal meldingen nu hoog is of niet. Je hebt een vergelijking nodig. Nu die is er, want ook de bijwerkingen van de griepvaccins over de afgelopen jaren kun je vinden in de VAERS database. Ook daar geldt dat een gemelde bijwerking niet noodzakelijk een oorzakelijk verband heeft met dat vaccin, maar we kunnen zo wel appels met appels vergelijken. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je dan natuurlijk wel weten hoeveel mensen er een vaccin kregen toegediend. Welnu, het Center for Disease Control and Prevention (CDC) houdt dat bij op haar FluVaxView pagina. Daar zijn per griepseizoen rapporten te vinden over de vaccinatiegraad van de bevolking, uitgesplitst naar jongeren tot 17 jaar en ouderen vanaf 18 jaar.

De periode van 2010-2018 is gekozen om data te verkrijgen die niet vervuild zijn door het griepseizoen 2019-2020 waarin corona de kop op stak:

Vaccinatiegraad
VS
0 – 17 jaarBoven 18 jaar
201046.2%41.1%
201151.0%40.5%
201254.9%35.1%
201358.9%42.2%
201459.3%43.6%
201559.3%41.7%
201659.0%43.3%
201757.9%37.1%
201862.6%45.3%
Vaccinatiegraad VS (Griep)

We kunnen deze cijfes combineren met informatie over de bevolkingsaantallen in de VS:

Bevolking VS0 – 17 jaar
(miljoen)
Boven 18 jaar
(miljoen)
201074.1235.2
201173.9237.6
201273.7240.1
201373.6242.4
201473.6244.7
201573.6247.0
201673.6249.3
201773.6251.4
201873.3253.4
Bevolkingsaantallen VS

En dat levert dat dan een heel goede schatting van het aantal doses vaccin dat per jaar werd toegediend:

JaarVaccin doses totaal
(miljoen)
2010130.91
2011133.94
2012124.75
2013145.64
2014150.33
2015146.66
2016151.40
2017135.88
2018160.67
Vaccin doses VS (Griep)

Voor de coronavaccins kunnen we direct het aantal gevaccineerden vinden. OurWoldInData geeft daar up-to-date informatie over. Per 5 maart 2021 zijn in de VS al bijna 85 miljoen doses toegediend. In heel 2019 werden in de USA zo’n 161 miljoen griepvaccins toegediend, dus gezien het feit dat we nog maar een paar maanden bezig is dat een respectabel aantal!

Waar de vergelijking echter ophoudt, is met de hoeveelheid gerapporteerde bijwerkingen. En daarbij kunnen we bijvoorbeeld kijken naar:

  1. Alle bijwerkingen na griepvaccinatie
  2. Ziekenhuisopnamen na griepvaccinatie
  3. Levensbedreigende aandoeningen na griepvaccinatie
  4. Personen met een handicap na griepvaccinatie
  5. Sterfgevallen na griepvaccinatie

Per 10 miljoen doses griepvaccins krijg je dan het volgende beeld:

JaarAlle
Bijwerkingen
Ziekenhuis
opnamen
Levens-
bedreigend
Gehan-
dicapt
Sterf-
gevallen
20108935518114
2011619401392
2012602331292
20137093514113
20147273311103
20156513012102
201667730982
2017676237131
2018703266132
Bijwerkingen Griepvaccin in VS per 10 Miljoen doses

Het is goed te zien dat het aantal bijwerkingen per 10 miljoen doses griepvaccins redelijk constant is over de periode 2010-2018. Als we nu dezelfde analyse loslaten op de coronavaccins en deze cijfers afzetten tegen de gemiddelde waarden voor de griepvaccins krijgen we het volgende plaatje:

Het valt meteen op dat voor de coronavaccins in totaal sowieso 4 x zoveel bijwerkingen gerapporteerd worden als gemiddeld voor de griepvaccins. De ernstige bijwerkingen laten echter een nog verontrustender beeld zien:

Hier valt op dat er meer dan 8 x zoveel ziekenhuisopnamen voorkwamen bij de coronavaccins als bij de griepvaccins. Ook zien we ruim 8 x zoveel levensbedreigende bijwerkingen. Zo’n 5 x vaker hielden mensen een handicap over aan een coronavaccin.

Het meest schokkend echter is het aantal doden per 10 miljoen vaccin doses. Bij de coronavaccins ligt dit getal zo’n 50 x hoger!

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat het aantal toegediende vaccins op OurWoldInData op basis van enkele doses gerapporteerd wordt. Aangezien er bij de huidige vaccins twee doses nodig zijn betekent dit nog eens een verdubbeling van het risico op bijwerkingen per persoon. We zullen dus 16 x meer ziekenhuisopnamen zien en 100 x meer doden dan bij een griepvaccin! En daarbij komt nog dat de beoogde vaccinatiegraad voor de coronavaccins ook nog eens hoger ligt dan voor de griepvaccins (zeker in Nederland).

Zelfs als we zouden aannemen dat er een groter deel van de bijwerkingen gemeld is voor de coronavaccins dan voor griepvaccins, is het moeilijk voorstelbaar dat we zoveel meer doden kunnen accepteren voor (te) snel ontwikkelde vaccins.

Conclusie

We hebben in dit artikel de bijwerkingen van de nieuwe coronavaccins vergeleken met die voor de algemeen geaccepteerde griepvaccins. Bij gebrek aan toegankelijke data voor de Nederlandse situatie is deze vergelijking uitgevoerd op basis van Amerikaanse gegevens.

Op basis van deze vergelijking blijkt dat de veiligheid van de nieuwe vaccins dramatisch slecht is vergeleken met de bestaande griepvaccins. Er is daarbij ook geen reden om aan te nemen dat de vergelijking in Nederland significant beter zou uitpakken. De VS gebruikt namelijk dezelfde vaccins.

De conclusie kan dus niet anders zijn dan dat de veiligheid zoals die ons door het Ministerie wordt voorgespiegeld, in werkelijkheid zwaar onder de maat is. We hebben te maken met experimentele vaccins, die voor “Emergency Use” tijdelijk zijn toegelaten, waarvan de effectiviteit onvolledig is aangetoond, en die daarnaast dus 100 x dodelijker zijn dan een griepvaccin.

En de regering wil deze vaccins verplicht gaan stellen voor iedereen in Nederland…