Categorie├źn
Fact Check Statistiek

De Kinkhoest ‘Crisis’

Het klopt dat de vaccinatiegraad voor kinkhoest teruggelopen is van 95 naar 90% in de afgelopen twee jaar. Het verhaal in de media is dat als direct gevolg hiervan nu 4 kinderen overleden zijn in Nederland.

De vraag is echter of je dat wel zo kunt stellen. Daarvoor moeten we wat gegevens over kinkhoest gaan bekijken (In het engels heet deze ziekte pertussis).

In de onderstaande grafiek met gegevens van de OECD is te zien (de grijze stippellijn) dat er in Nederland van 1999 – 2019 gemiddeld zo’n 40 gevallen op de 100.000 personen gemeld werden (zo’n 7000 gevallen per jaar dus). Veel meer overigens dan in de ons omringende landen waar de vaccinatiegraad vergelijkbaar was (de vette gekleurde lijnen).

Uitbraken komen regelmatig voor omdat het vaccin stam specifiek is en er verschillende bacteriestammen voorkomen. Pre-natale vaccins worden pas sinds 2019 gegeven zodat daar het effect nog niet van kan worden vastgesteld.

Het CBS tekent in de periode 1999-2019 tot 2 sterfgevallen per jaar op. Dat is vergeleken met de UK waar in de piek van 2012 wel 14 individuen overleden erg laag, zeker gezien de fors hogere incidentie van kinkhoest in Nederland.

Op basis van incidentie en bevolkingsomvang zou een aantal van 14 ook in Nederland te verwachten zijn geweest. De vraag is dus of kinkhoest altijd als primaire doodsoorzaak wordt opgetekend. Het zou zomaar kunnen dat een aantal sterfgevallen onder andere luchtwegaandoeningen zijn geregistreerd.

Of we dus nu daadwerkelijk met een piek in de sterfte te maken hebben valt te bezien. Gezien de grote variatie in de incidentie over de afgelopen jaren kunnen we zeker niet spreken van een direct effect van de vaccinatiegraad, hoogstens van een piek in de incidentie die op zich niet ongewoon is.

Uit het historisch verloop blijkt dat ook met rond de 95% vaccinatie kinkhoest gewoon aanwezig blijft. Zero-kinkhoest is daarom net zo’n onmogelijk doel als zero-covid en vaccinatiedwang even onacceptabel.

Of een kinkhoest vaccin (als onderdeel van de DKTP cocktail) werkt of dat het al dan niet veilig is staat eigenlijk los van deze discussie. Feit is dat de ziekte door het vaccin niet uitgeroeid is en dat het aantal gevallen zo groot is dat het zeker niet alleen zuigelingen betreft. Dan zou de sterfte namelijk veel hoger moeten liggen.

Ook belangrijk is het om het aantal sterfgevallen in perspectief te plaatsen: de rijksoverheid geeft aan dat er in 2022 bijvoorbeeld 540 kinderen voor hun 1e levensjaar overleden zijn. De vier die nu aan kinkhoest gestorven zijn vormen op zo’n aantal een fractie van minder van 1%. Je zou dus kunnen zeggen dat de kans om aan iets anders dan kinkhoest dood te gaan voor je 1e verjaardag zo’n 100x groter is.