Categorieën
Fact Check

PCR en de 2e golf

Stelling:

Het toenemend aantal positieve PCR testen betekent dat corona weer de kop opsteekt. We hebben daarom aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat de IC’s weer volstromen.

De feiten:

Zoals in een eerdere post aangetoond kan een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon een besmetting met corona NIET aantonen. Bij een symptomatische persoon is het slechts een aanvullende aanwijzing op een klinische diagnose.

Daarnaast: als we naar de volgende grafiek van het RIVM kijken, komt het SARS-Cov-2 virus sinds week 23 in het geheel niet meer voor bij acuut zieke patiënten die zich bij de 1e lijn gemeld hebben (bij deze patiënten is het virustype met aanvullende tests bepaald):

Categorieën
Fact Check

PCR en ‘Besmetting’

Stelling:

Een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon (zonder klachten) toont besmetting met corona aan

De feiten:

De PCR testen zijn niet in staat onderscheid te maken tussen personen die het intacte virus bij zich dragen en personen die Covid-19 al dan niet met (lichte) symptomen gehad hebben. In dat laatste geval heeft de ziekte zich überhaupt nooit kunnen ontwikkelen of is de ziekte al door het immuun systeem bedwongen.

Het enige dat een PCR test kan aantonen is de aanwezigheid in een ‘swab-sample’ van een stukje RNA waarvan de sequentie specifiek aan het corona virus wordt toegeschreven. De specificiteit van de test is overigens nooit bewezen.

Categorieën
Fact Check

Effect van de Lockdown

Stelling:

De ‘intelligente lockdown’ maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we het virus onder controle hebben gekregen.

De feiten:

De ‘intelligente lockdown’ ging pas op 23 maart in. Volgens onderstaande officiële grafiek van het RIVM (Bron: brief van de Minister van VWS, kenmerk 1690596-205365-PG) is op dat moment het reproductiegetal al gedaald tot een waarde van 0.8.

Figuur 1: het reproductiegetal
Categorieën
Statistiek

Overlijdensrisico

Door alle nieuws over corona krijg je het gevoel dat er een killer virus rond gaat. Het risico om eraan te overlijden lijkt daardoor heel groot. Maar is dat ook echt zo?

Onze overheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houden al sinds jaar en dag bij waar mensen zoal aan overlijden. Voor personen tussen de 15 en 65 jaar blijkt uit die cijfers dat griep of longontsteking (vaak als gevolg van griep) in de top 10 helemaal niet voorkomt! Bij personen boven de 65 zien we griep als doodsoorzaak ook niet in de top 10, maar longontsteking nog wel. Maar die staat dan wel bijna onderaan op plaats 9.