Categorieën
Fact Check

PCR en ‘Besmetting’

Stelling:

Een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon (zonder klachten) toont besmetting met corona aan

De feiten:

De PCR testen zijn niet in staat onderscheid te maken tussen personen die het intacte virus bij zich dragen en personen die Covid-19 al dan niet met (lichte) symptomen gehad hebben. In dat laatste geval heeft de ziekte zich überhaupt nooit kunnen ontwikkelen of is de ziekte al door het immuun systeem bedwongen.

Het enige dat een PCR test kan aantonen is de aanwezigheid in een ‘swab-sample’ van een stukje RNA waarvan de sequentie specifiek aan het corona virus wordt toegeschreven. De specificiteit van de test is overigens nooit bewezen.

Om bij een positieve test van een besmetting te kunnen spreken moet er een bepaalde minimale hoeveelheid van het intacte virus in de geteste persoon aanwezig zijn. Die hoeveelheid (viral load) kan per persoon verschillen maar een enkel virusdeeltje is doorgaans niet in staat iemand ziek te maken voor het wordt opgeruimd door het immuun systeem.

Tot slot moet het intacte virus ook nog tot reproductie in staat zijn bij de persoon in kwestie (virus viability).

De PCR test geeft geen enkel uitsluitsel over:

  1. Aanwezigheid van intact virus
  2. De hoeveelheid virus (viral load)
  3. De virus viability (reproductie)

Met andere woorden: een PCR test kan niet meer dan een vermoeden opleveren van een mogelijke besmetting!

Bij een patiënt met een klinisch ziektebeeld van Covid-19 (een duidelijke beeld van meerdere symptomen, dus niet slechts een kuchje of verstopte neus) kan een PCR test als ‘smoking gun’ gezien worden. Maar: de test is dan slechts onderdeel van de klinische diagnose.

Echter: bij asymptomatische personen kan een PCR test nooit als bewijs van besmetting dienen. Hier mag dan ook geen beleid op gebaseerd worden en zeker geen individuele quarantaine maatregelen.

Conclusie:

De stelling is ONWAAR.

Een positieve PCR test bij een asymptomatische persoon kan een besmetting met corona NIET aantonen.