Categorieën
Fact Check

Effect van de Lockdown

Stelling:

De ‘intelligente lockdown’ maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we het virus onder controle hebben gekregen.

De feiten:

De ‘intelligente lockdown’ ging pas op 23 maart in. Volgens onderstaande officiële grafiek van het RIVM (Bron: brief van de Minister van VWS, kenmerk 1690596-205365-PG) is op dat moment het reproductiegetal al gedaald tot een waarde van 0.8.

Figuur 1: het reproductiegetal

Het reproductiegetal is dan dus zonder lockdown al beneden de ‘magische’ grens van 1 gekomen (op 16 maart al) waarbij het virus langzaam uitdooft.

Uit het feit dat dit getal vóór de lockdown naar 0.8 daalde en daarna slechts constant is gebleven kan volgens de regels van de logica onmogelijk worden afgeleid dat de ‘intelligente lockdown’ ook maar énig effect heeft gehad. In dat geval had het reproductiegetal nog verder richting nul moeten dalen en dat is niet gebeurd.

We kunnen ook kijken naar ziekenhuis opnamen en sterfgevallen volgens de RIVM data.

We zien na de 23e nog wel een piek in de ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen per dag, maar dat is een na-ijl effect omdat er tijd overheen gaat voor iemand in het ziekenhuis beland, en daarna ook weer voor iemand overlijdt:

Figuur 2: opnames in het ziekenhuis & sterfgevallen

Na een tijd van zo’n 2 weken zien we dan ook de ziekenhuisopnames weer dalen en weer 2 weken later ook het sterftecijfer. Op 1 mei is de golf praktisch gesproken aan het weg ebben en de onzekerheid in het reproductiegetal (de grijze band in figuur 1) gaat dan weer groeien omdat er statistisch gezien ‘te weinig’ gevallen zijn om betrouwbaar mee te kunnen rekenen.

Statistiek baseert zich op de wetten van grote aantallen. Bij kleine aantallen verliest de methode eenvoudigweg zijn voorspellende waarde!

De officiële RIVM gegevens laten duidelijk zien dat de lockdown géén effect had op het reproductiegetal en dat ondanks dat de epidemie op natuurlijke wijze uit is gedoofd. Dat de IC capaciteit krap was had meer te maken met eerdere bezuinigingen op juist die IC capaciteit (een politieke beslissing) dan met het corona ziektebeeld. Onbekendheid met effectieve behandelmethoden heeft uiteraard wel bijgedragen aan de belasting.

Conclusie:

De stelling is ONWAAR.

De ‘intelligente lockdown’ maatregelen hebben géén aantoonbaar effect gehad.