Categorieën
Fact Check

Effect van de Lockdown

Stelling:

De ‘intelligente lockdown’ maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we het virus onder controle hebben gekregen.

De feiten:

De ‘intelligente lockdown’ ging pas op 23 maart in. Volgens onderstaande officiële grafiek van het RIVM (Bron: brief van de Minister van VWS, kenmerk 1690596-205365-PG) is op dat moment het reproductiegetal al gedaald tot een waarde van 0.8.

Figuur 1: het reproductiegetal